decizie-de-pensionare.jpg

Contestație decizie de pensionare – locuri de muncă în condiții speciale

  • Dispoziții legale

        Persoanele care au realizat un stagiu complet de cotizare de 15 ani în zona I de expunere la radiaţii pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă, potrivit dispoziţiilor art.57 alin.1 şi 2 din Legea nr.263/2010, indiferent de vârstă.

        Dispoziţiile art.57 din Legea nr.263/2010 prevăd că:

(1) Fac excepţie de la prevederile art.55 alin.1 lit.b) şi persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art.30 alin.1 lit.b).

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 15 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

Continuati sa cititi „Contestație decizie de pensionare – locuri de muncă în condiții speciale”

darea in plata

Legea privind reglementarea activitatii de telemunca

Parlamentul României a adoptat prezenta lege privind activitățile de telemuncă

Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de telemuncă.

(2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă.

Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) telemuncă — forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
Continuati sa cititi „Legea privind reglementarea activitatii de telemunca”

darea in plata

Darea în plată a imobilelor

Darea in plata a imobilelor in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite a fost reglementata prin Legea nr.77/28.04.2016 care a intrat in vigoare la data de 14.05.2016.

Astfel, prin Legea nr.77/2016 s-a instituit posibilitatea stingerii creantelor izvorate dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata insa, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

  • Cel care da in plata un imobil sa aiba calitatea de consumator (consumator poate fi numai o persoana fizica, persoana juridica neputand avea calitatea de consumator);
  • Creditorul caruia i se da in plata sa fie o institutie de credit, o institutie financiar nebancara sau cesionarul creantei detinuta asupra consumatorului ;
  • La momentul acordarii creditului, suma imprumutata nu depasea echivalentul in lei al sumei de 250.000 euro, suma calculata la cursul BNR din ziua incheierii contractului de credit. Asadar, pentru a fi operanta darea in plata, nu are importanta moneda in care s-a acordat imprumutul, ci este important ca suma imprumutata sa nu depaseasca valoarea de 250.000 euro la data acordarii creditului;
  • Creditul a fost acordat in scopul achizitionarii, construirii, extinderii, modernizarii, amenajarii, reabilitarii unui imobil cu destinatia de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat si este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta. Asadar, prin sintagma „indiferent de scopul pentru care a fost contractat” se intelege ca, in aceasta categorie intra si creditele pentru nevoi personale garantate cu ipoteca;
  • Consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea legii privind darea in plata.

Continuati sa cititi „Darea în plată a imobilelor”