Darea în plată a imobilelor

darea in plata

Dati un share! Va multumim.

Darea in plata a imobilelor in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite a fost reglementata prin Legea nr.77/28.04.2016 care a intrat in vigoare la data de 14.05.2016.

Astfel, prin Legea nr.77/2016 s-a instituit posibilitatea stingerii creantelor izvorate dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata insa, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

  • Cel care da in plata un imobil sa aiba calitatea de consumator (consumator poate fi numai o persoana fizica, persoana juridica neputand avea calitatea de consumator);
  • Creditorul caruia i se da in plata sa fie o institutie de credit, o institutie financiar nebancara sau cesionarul creantei detinuta asupra consumatorului ;
  • La momentul acordarii creditului, suma imprumutata nu depasea echivalentul in lei al sumei de 250.000 euro, suma calculata la cursul BNR din ziua incheierii contractului de credit. Asadar, pentru a fi operanta darea in plata, nu are importanta moneda in care s-a acordat imprumutul, ci este important ca suma imprumutata sa nu depaseasca valoarea de 250.000 euro la data acordarii creditului;
  • Creditul a fost acordat in scopul achizitionarii, construirii, extinderii, modernizarii, amenajarii, reabilitarii unui imobil cu destinatia de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat si este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta. Asadar, prin sintagma „indiferent de scopul pentru care a fost contractat” se intelege ca, in aceasta categorie intra si creditele pentru nevoi personale garantate cu ipoteca;
  • Consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea legii privind darea in plata.

Darea in plata a imobilelor opereaza daca sunt indeplinite cumulativ conditiile de mai sus. Este de retinut faptul ca pot face obiectul darii in plata numai acele imobile care au destinatia de locuinta, asadar imobilele terenuri nu pot face obiectul acestei institutii.Totodata, Legea nr.77/2016 prevede ca, daca creditul a fost garantat cu mai multe imobile, in vederea aplicarii dispozitiilor prevazute de legea privind darea in plata , creditorului ii vor fi date in plata toate aceste imobile.

Procedura privind darea in plata a imobilelor este extrem de simpla. Primul pas este transmiterea catre creditor prin intermediul unui avocat, notar sau executor judecatoresc a notificarii privind decizia de a-i transmite dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorata din contractul de credit.

Notificarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, un interval orar, in doua zile diferite, in care reprezentanul creditorului sa se prezinte la notar in vederea perfectarii actului privind darea in plata. Este de mentionat faptul ca, prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 de zile libere, in acest interval de timp fiind suspendata orice plata catre creditor, precum si orice actiune judiciara sau extrajudiciara indreptata impotriva consumatorului, codebitorilor sau garantilor personali sau ipotecari.

In ipoteza in care creditorul apreciaza ca notificarea primita nu indeplineste conditiile legale privind darea in plata, are posibilitatea sa formuleze contestatie. Contestatia se judeca de urgenta, cu citarea partilor, instanta competenta fiind cea de la domiciliul consumatorului.

Un aspect important este cel al termenului de exercitare a caii de atac impotriva hotararii prin care s-a solutionat contestatia creditorului si anume, acesta este de 15 zile lucratoare.

Dupa solutionarea definitiva a contestatiei impotriva conditiilor de admisibilitate privind darea in plata, creditorul are obligatia de a se prezenta la notarul public in vederea perfectarii actului privind darea in plata a imobilului. In ipoteza in care acesta, cu rea credinta, refuza sa se prezinte la notarul public, consumatorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit si sa transmita dreptul de proprietate creditorului.

Scopul acestei reglementari a fost ca, fie o data cu incheierea actului translativ de proprietate, fie de la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, sa fie stinsa orice datorie a consumatorului fata de creditor, acesta din urma neputand solicita sume de bani suplimentare.

2 thoughts on “Darea în plată a imobilelor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *