Contestație decizie de pensionare – locuri de muncă în condiții speciale

decizie-de-pensionare.jpg

Dati un share! Va multumim.

  • Dispoziții legale

        Persoanele care au realizat un stagiu complet de cotizare de 15 ani în zona I de expunere la radiaţii pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă, potrivit dispoziţiilor art.57 alin.1 şi 2 din Legea nr.263/2010, indiferent de vârstă.

        Dispoziţiile art.57 din Legea nr.263/2010 prevăd că:

(1) Fac excepţie de la prevederile art.55 alin.1 lit.b) şi persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art.30 alin.1 lit.b).

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 15 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

        HG nr.583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii reglementează că “Locurile de muncă din zona I de expunere la radiaţii corespund categoriilor de risc radiologic IV şi III, stabilite prin autorizaţia emisă de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare” .

        Persoanele care au lucrat cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii se pot adresa Casei Locale de Pensii din sectorul în care îşi au domiciliul cu o cerere de pensionare însoţită de documentele (adeverinţele) ce atestă perioada lucrată în mediul radioactiv. Cererea se soluţionează de către Casa Locală de Pensii prin emiterea unei Decizii fie de admitere a cererii de pensionare, fie de respingere a acesteia.

  • Ce poți face dacă ești nemulțumit

      Persoanele nemulţumite de soluţia comunicată prin decizia transmisă de Casa Locală de Pensii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, să înregistreze la emitent o contestaţie ce trebuie soluţionată de acesta în termen de 45 de zile.

        De cele mai multe ori, Casa de Pensii nu soluţionează contestaţia formulată, ocazie cu care, la expirarea acestei perioade, persoanele interesate se pot adresa instanţei de judecată în vederea anulării deciziei de pensionare şi obligării Casei de Pensii să emită o nouă decizie de pensionare.

        Procedura în instanţă durează aproximativ 3 luni de zile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *