Drept comercial si insolventa

  • Asistenta si reprezentarea partilor, debitori sau creditori, in procedura insolventei;
  • Reprezentarea creditorilor in adunarea/comitetul creditorilor;
  • Redactare cerere pentru deschiderea procedurii insoventei la cererea debitorului sau a creditorului;
  • Formulare opozitie la sentinta prin care s-a dipus deschiderea procedurii insolventei;
  • Formulare contestatii la tabelul obligatiilor debitoarei, impotriva hotararilor adoptate in sedinta adunarii/comitetului creditorilor, impotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar;
  • Formulare actiuni pentru anularea actelor frauduoase;
  • Formulare declaratie de creanta;
  • Consultanta privind achizitionarea bunurilor proprietatea debitorului aflat in procedura falimentului;
  • Reprezentare juridica in actiunea avand ca obiect atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere.