Drept comercial si insolventa

 • Asistenta si reprezentarea partilor, debitori sau creditori, in procedura insolventei;
 • Reprezentarea creditorilor in adunarea/comitetul creditorilor;
 • Redactare cerere pentru deschiderea procedurii insoventei la cererea debitorului sau a creditorului;
 • Formulare opozitie la sentinta prin care s-a dipus deschiderea procedurii insolventei;
 • Formulare contestatii la tabelul obligatiilor debitoarei, impotriva hotararilor adoptate in sedinta adunarii/comitetului creditorilor, impotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar;
 • Formulare actiuni pentru anularea actelor frauduoase;
 • Formulare declaratie de creanta;
 • Consultanta privind achizitionarea bunurilor proprietatea debitorului aflat in procedura falimentului;
 • Reprezentare juridica in actiunea avand ca obiect atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere.

           Drept societar:

 • Asistenta juridica privind infiintarea, functionarea, incetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societatilor comerciale;
 • Redactare act constitutiv;
 • Modificare act constitutiv;
 • Redactare si atestare hotarari ale organelor de conducere;
 • Asistarea juridica a asociatilor pe parcursul adunarilor societare;
 • Redactarea, negocierea si asigurarea de asistenta juridica cu ocazia incheierii contractelor comerciale de orice fel (vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, imprumut, distributie, leasing, comodat, mandat, gaj, ipoteca, cesiune);
 • Reprezentare juridica in fata instantelor de judecata romane, precum si in fata instantelor arbitrale;
 • Asistenta si reprezentare juridica in relatia cu executorii judecatoresti;
 • Consultanta si reprezentare juridica in domeniul recuperarii creantelor.

           Executare silita:

 • Asistenta si reprezentare juridica in procedura de executare silita (redactare cerere de executare silita, formulare contestatie la executare impotriva masurii popririi, a executarii silite insasi, precum si a oricarui act de executare);
 • Asistenta si reprezentare juridica in relatia cu executorii judecatoresti;
 • Asistenta si reprezentare juridica in actiunile avand ca obiect “contestatie la executare”;
 • Asistenta si reprezentare juridica in vederea punerii in executare a titlurilor executorii;
 • Asistenta si reprezentare juridica in vederea achizitionarii bunurilor scoase la licitatie publica.

           Concurenta:

 • Redactare opinii legale cu privire la dreptul concurentei;
 • Reprezentare juridica in relatia cu Consiliul Concurentei din Romania;
 • Reprezentare juridica in litigiile generate ca urmare a practicilor anticoncurentiale;
 • Consultanta privind identificarea si accesarea programelor de ajutor de stat.

           Arbitraj si mediere:

 • Analiza-diagnostic si elaborarea de propuneri in vederea medierii conflictelor;
 • Asistenta in proceduri de mediere;
 • Reprezentare juridica in fata instantelor arbitrale nationale.

           Achizitii publice:

 • Consultanta cu privire la respectarea legislatiei romane si europene in materie;
 • Asistenta si reprezentare juridica in cadrul procedurilor de achizitii publice, atat in stadiul de acordare a contractelor de achizitii publice, cat si in stadiul de litigii;
 • Negocierea/redactarea contractelor de achizitii publice.

           Drept administrativ:

 • Consultanta privind incheierea/executarea/modificarea/incetarea contractelor administrative;
 • Consultanta si reprezentare juridica in cadrul procedurilor legate de concesiuni;
 • Reprezentare juridica in fata instantelor de judecata de orice grad in litigiile de contencios administrativ si fiscal;
 • Consultanta si reprezentare juridica cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative.

           Dreptul familiei:

 • Asistenta si reprezentare juridica in actiunile de divort;
 • Asistenta si reprezentare juridica in actiunile privind partajul bunurilor comune;
 • Asistenta si reprezentare juridica in actiunile privind stabilirea domiciliului minorului, incredintarea, cresterea si educarea minorului, stabilirea programului de vizita, stabilirea pensiei de intretinere, majorarea pensiei de intretinere, exercitarea exclusiva a autoritatii parintesti de catre un singur parinte, decaderea din drepturile parintesti,stabilirea filiatiei.

           Dreptul muncii:

 • Asistenta juridica pivind incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca si a contractului colectiv de munca;
 • Redactare regulament de ordine interioara, fise de post;
 • Contestare sanctiuni disciplinare;
 • Actiuni in pretentii pentru recuperarea prejudiciului;
 • Consultanta si reprezentare juridica privind acordarea drepturilor de asigurari sociale;
 • Asistenta si reprezentare juridica in litigiile de munca.

           Banci si finante:

 • Acordare de consultanta juridica privind activitatea bancara;
 • Redactare de contracte bancare;
 • Reprezentare juridica in proceduri de conciliere;
 • Adaptarea contractelor bancare la modificarile legislative in materie;
 • Consultanta juridica si reprezentare in raporturile banca-clienti;
 • Consultanta de specialitate in activitatea curenta specifica societatilor de leasing;
 • Reprezentare juridica in litigiile avand ca obiect „nulitate absoluta – clauze abuzive” din contractele de credit.

           Taxe si impozite:

 • Consiliere in orice problema de ordin fiscal;
 • Evaluarea impactului modificarilor din legislatia fiscala asupra afacerii clientului;
 • Asistenta pe durata controalelor fiscale;
 • Asistenta in legatura cu litigiile fiscale;
 • Proiecte de finantare, fuziuni si achizitii;
 • Consultanta referitoare la problematica impozitelor si taxelor.

           Real Estate si Constructii:

 • Asistenta juridica in negocierea tranzactiilor imobiliare;
 • Asistenta si reprezentare juridica in litigiile imobiliare;
 • Asistenta si reprezentare juridica in litigiie privind restituirea proprietatilor nationalizate/confiscate;
 • Asistenta si reprezentare juridica in procedurile administrative privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate abuziv.

           IT, Comunicatii si Media:

 • Asistenta si reprezentare juridica in relatia cu furnizorii de servicii de telecomunicatii;
 • Asistenta si reprezentare juridica in fata Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

           Litigii civile si comerciale:

 • Asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata de orice grad, inclusiv in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
 • Consultanta si reprezentare juridica in materia dreptului succesoral.