Lună: aprilie 2018

darea in plata

Legea privind reglementarea activitatii de telemunca

Parlamentul României a adoptat prezenta lege privind activitățile de telemuncă

Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de telemuncă.

(2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă.

Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) telemuncă — forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
Continuati sa cititi „Legea privind reglementarea activitatii de telemunca”